«کاهش دردها، بالا رفتن عملکرد ظرفیت قلبی و ریوی و بالاخره زندگی بهتر با تمرینات واقعیت مجازی» در آخرین تحقیات کشف شد

«کاهش دردها، بالا رفتن عملکرد ظرفیت قلبی و ریوی و بالاخره زندگی بهتر با تمرینات واقعیت مجازی» در آخرین تحقیات کشف شد

یک گروه تحقیقاتی 2 دسته بیماران را برای رهایی از درد و افزایش عملکرد قلب تحت آزمایش قرار دادند دسته ای با ورزش های هوازی و تکنیک های ارتوپدی و دسته ای دیگر را از طریق برنامه های واقعیت مجازی و سرگرم کننده آموزش دادند و در نهایت متوجه شدند که برنامه های سرگرم کننده همراه با حرکات ورزشی استرس افراد را کاهش میدهد و آنها را شادتر میکند.

منبع: مجله بازی سلامت